کلاهبرداری با آگهی فروش خودرو؛ برای واردات نیاز به خودروی فرسوده نیستآگهی های فروش خودروهای فرسوده که در فضای مجازی داغ شده است کلاهبرداری است. برای واردات خودرو به هیچ خودروی فرسوده ای نیاز نیست، بنابراین مردم نباید فریب این آگهی ها و سودجویان را بخوردند. – اعتمادآنلاین چند روزی است که آگهی های فروش خودروهای فرسوده با قیمت های بسیار …
منبع خبر: اعتماد آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020609348444100608/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%9B-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C