کلاهبرداری 100 تا 1000 میلیاردی از شرکت های پیش فروش خودروی تاکستان

منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020511865519022080/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86