کمترین گرانی برای پراید!/ رشد بی سابقه قیمت خودرو در آبان 1401/ رانا 20 میلیون تومان گران شد

منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65691568/%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF%21%2F-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1