کنگره آمریکا با فروش اف ۱۶ به ترکیه موافقت کرد

کنگره آمریکا با درخواست ،یه برای ،ید جنگنده اف-۱۶ به ارزش ۲۳ میلیارد دلار موافقت کرد.

به گزارش ایسنا، کنگره ایالات متحده، موافقت خود را با فروش ۴۰ فروند جنگنده پیشرفته اف-۱۶ و نوسازی ۷۹ فروند دیگر از نسل قدیمی‌تر همین جنگنده‌ها به ،یه موافقت کرد. به این ترتیب، روند بررسی ۱۵ روزه قانونی مقرر شده بدون هیچ گونه مانعی برای توقف فروش تکمیل شد. اکنون هیچ مانعی برای آغاز فرآیند فروش بین نهادهای مربوطه وجود ندارد.

جفری فلیک، سفیر آمریکا در آنکارا در خصوص موافقت کنگره با فروش اف-۱۶ به ،یه در شبکه ای، نوشت: تصمیم کنگره آمریکا برای فروش ۴۰ فروند هواپیمای جدید و ۷۹ فروند هواپیمای مدرنیزه شده اف-۱۶ به ،یه، گامی مهم برای آینده است.

وی در این پیام نوشت: ناوگان اف-۱۶ ،یه برای ناتو اهمیت حیاتی دارد و این اقدام همکاری متحدان را در آینده تضمین می‌کند.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/713859/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%81-%DB%B1%DB%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF