کوچ معامله کنندگان اینترنتی خودرو به پارکینگ ها/ دلالی خودروهای قرعه کشی شده

منبع خبر: ایران پژواک
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65303128/%DA%A9%D9%88%DA%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%2F-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C