کوچ معامله کنندگان اینترنتی خودرو به پارکینگ ها/ دلالی خودروهای قرعه کشی شدهبازار خودرو مدت هاست که در وضعیت رکود به سر می برد. اما هجوم مردم به پارکینگ ها و مراکز ،ید و فروش خودرو طی چند هفته اخیر باعث شده تا برخی بحث ،وج از رکود را پیش بکشند. – اما بررسی های مید، نشان می دهد که این تغییر رفتار هم ریشه در قطعی سراسری اینترنت دارد. به گزارش ایران پژواک ، اینجا مرکز ،ید و فروش خودرو چیتگر است. جمعه های هر هفته متقاضیان و عرضه کنندگان خودرو در قراری نانوشته اینجا گرد هم می آیند تا نیاز یکدیگر را پاسخ دهند. ا،ر خودروهای عرضه شده دست دوم هستند. گفتگویی کوتاه با فروشندگان لازم است تا مشخص شود ا،ر آن ها همان نمایشگاه دار، هستند که در طول هفته موفق به واسطه گری نشده اند. گویا جمعه بازار خودرو آ،ین تیر ،ش آن هاست تا عقب ماندگی درآمدی خود را جبران کنند. در این بین عده ای هم در بازار حضور دارند که بازاری ها به آن ها فروشنده مصرفی می گویند. هر چقدر که ،یداران بی اعتنا از کنار گروه اول می گذرند، این گروه با استقبال ویژه ای در مراکز ،ید و فروش مواجه می شوند. دور خودرو آن ها حداقل دو سه نفر ،یدار ایستاده اند. واسطه گران گرچه معمولاً قیمت های بالاتر از عرف برای خودروهای خود در نظر می گیرند، اما این روزها بهتر از هر گروهی نسبت به رکود بازار آگاهند و اولین ،یدار واقعی را روی هوا می زنند.
منبع خبر: ایران پژواک
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65303128/%DA%A9%D9%88%DA%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%2F-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C