گاف بزرگ فدراسیون در نیمه‌ ماراتن دوبی

دونده‌های ایران هرچند در بخش
انفرادی موفق نیمه‌ ماراتن دوبی به ،ب مدال نشدند اما با توجه به زمان‌های ثبت
شده و جایگاهی که ،ب ،د، می‌توانستند مدال طلای تیمی را به دست بیاورند و حال
باید دید چه ،ی مقصر این اهمال کاری است
.

در حالی که تیم دوومید،
ایران در دو نیمه ماراتن قهرم، آسیا اول شد اما طلای این مسابقه به کشور دیگری
رسید.  

به گزارش ایسنا، نخستین دوره
رقابت نیمه‌ماراتن قهرم، آسیا روز شنبه به میزب، دوبی برگزار شد و سه دونده
ایران در این مسابقه شرکت ،د.

محمدجعفر مرادی، صابر چرخی و
منصور بیات، دونده‌های ایران بودند که به رقابت با دیگر شرکت کننده‌ها پرداختند و
در پایان صابر چرخی با ثبت زمان
۱:۰۵:۱۸
ساعت در جایگاه چهارم قرار گرفت و رکورد ملی این ماده را ش،ت، منصور بیات هم با
ثبت زمان
۱:۰۵:۲۵
ساعت در جایگاه ششم قرار گرفت و محمدجعفر مرادی که رکوردار دوی ماراتن ایران است،
زمان
۱:۰۶:۱۴ ساعت
را از خود به جای گذاشت و هشتم شد. دونده ژاپنی با رکورد
۱:۰۳:۴۳ به مقام اولی رسید.

با توجه به این که سه دونده
ایران بین
۱۰
نفر اول مسابقات قرار داشتند، مدال طلای تیمی به ایران می‌رسید اما از آن‌جایی که
فدراسیون فقط در بخش انفرادی ثبت‌نام کرده بود و در بخش تیمی ثبت نام نکرده بود،
مدال طلا به تیم ایران تعلق نگرفت و به تیم هند رسید.

این سه دونده ایر، در حال
حاضر در دوبی هستند و هنوز به کشور بازنگشته‌اند.

دونده‌های ایران هرچند در بخش
انفرادی موفق به ،ب مدال نشدند اما با توجه به زمان‌های ثبت شده و جایگاهی که ،ب
،د، می‌توانستند مدال طلای تیمی را به دست بیاورند و حال باید دید چه ،ی مقصر
این اهمال کاری است.

 

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/705669/%DA%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A8%DB%8C