گرانی بی پایان خودروها، رییسی را روانه وزارت صمت کردسید ابراهیم رییسی رییس جمهور در نهمین مقصد از جلسات نظارت ستادی در دستگاه های اجرایی کشور صبح امروز دوشنبه به و، صنعت، معدن و تجارت رفت و ضمن بازدید از مرکز رصد و پایش این و،خانه و اطلاع از آ،ین اقدامات و برنامه های و، صمت برای مدیریت تولید ، – رییس جمهور با …
منبع خبر: دنیای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66168292/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF