گرانی قیمت خودرو در اولین هفته زمستان | قیمت خودرو در 3 دیماه 1401قیمت خودرو همچنان به روند افزایشی خود ادامه می دهد. کارشناسان معتقدند که با عرضه قطره چک، خودرو به بازار، به نظر می رسد روند افزایش قیمت ادامه داشته باشد. – با تعیین تکلیف واردات خودرو دچار تغییرات و شاید به ثبات برسد. در ادامه قیمت خودرو امروز را میخو،د. قیمت خودرو …
منبع خبر: گشتنی نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66127645/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%26%23124%3B-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88