گران شدن 420 میلیونی در یک ساعت! / در بازار خودرو چه خبر است؟

منبع خبر: ایران پژواک
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66154089/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%21-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%86%D9%87