گزارش حسابرسی برج میلاد تأیید شد

اعضای شورای شهر تهران گزارش حسابرس در مورد وضعیت مالی برج میلاد در سالهای ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ را تصویب ،د.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز شورا بررسی گزارش حسابرس رسمی شورای شهر تهران در خصوص حسابرسی« شرکت برج میلاد تهران، برای سال مالی۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را روی میز بررسی قرار دادند و محمد آخوندی رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه ایرادات گزارش حسابرسی از سال ۹۹ هنوز رفع نشده است، گفت: یکی از موضوعات اصلی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که تکرار شده، تعیین تکلیف نهایی وضعیت مالیات بر ارزش افزوده در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ است.

وی با بیان اینکه برج میلاد موظف است در خصوص زیان انباشته بیش از سرمایه جهت انحلال شرکت اقدام کند، ادامه داد: هفت برابر سرمایه شرکت زیان انباشته وجود دارد که در حال بررسی موارد هستیم که بند مصوبه شورا اصلاح شود تا مشکلات ماده ۱۴۱ این شرکت برطرف شود و مدیر عامل شرکت باید توضیح دهد که برای رفع ایرادات چه اقداماتی انجام شده است.

در ادامه عباس حیدری مدیرعامل شرکت برج میلاد با حضور در صحن علنی شورای شهر تهران با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ و پس از برگزاری مجمع، گزارش مقبول از حسابرسان دریافت و به حسابرس سال ۱۴۰۱ ارائه شد، گفت: سرمایه اولیه برج میلاد ۶ میلیارد تومان بیشتر نیست و از آنجا که شرکت دارایی، ملکی و… ندارد عملا نمی‌تو،م افزایش سرمایه داشته باشیم و شرکا باید اقدام کنند که البته شرکا نیز ممنوعیت‌هایی دارند که امیدواریم برطرف شود و مکاتبات را با مجامع و شهرداری انجام خواهیم داد تا موانع قانونی برطرف شود و شرکا بتوانند سرمایه را افزایش دهند تا از ماده ۱۴۱ خارج شویم.

وی با بیان اینکه هیچ مطالبه‌ای به پیمانکاران نداریم و در مراجع قضایی در حال پیگیری است، تصریح کرد: تعیین تکلیف مالیات بر ارزش افزوده نیز به طور کامل انجام شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، نهایتا اعضای شورای شهر تهران با رأی مثبت خود به گزارش حسابرس رسمی شورای شهر تهران در خصوص حسابرسی« شرکت برج میلاد تهران، برای سال مالی۱۴۰۰ و ۱۴۰۱رأی مثبت دادند.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/721864/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF