گزارش میانی بورس ۷ آذر ۱۴۰۱ / سبز خودرویی شاخص کل

در میان صنایع، محصولات غذایی و آشامیدنی بیش‌ترین اقبال را از سوی حقیقی‌ها داشتند و در نقطه مقابل، ف،ات اساسی شاهد بیش‌ترین ،وج پول حقیقی در ابتدای معاملات امروز است.

فملی با ۶، شستا با ۲.۵ و ثنور با ۲ میلیارد تومان بیش‌ترین ،وج و غدشت با ۱۰، رنیک با ۹ و وملی با ۶ میلیارد تومان نیز بیش‌ترین ورود پول حقیقی را ثبت ،د.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65812747/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D9%84

در یک ساعت ابتدایی معاملات امروز،‌ شاخص کل با افزایش حدود یک هزار و ۱۰۰ واحدی همراه بوده است.

به گزارش سرویس بورس اقتصادآنلاین؛ بورس دومین روز معاملاتی این هفته را هر چند سبز آغاز کرد اما به وضوح می‌توان قدرت پایین تقاضا را در بازار حس کرد. همانگونه که در گزارش پیش بینی بورس اشاره شد، در این شرایط نمی توان انتظار داشت که بازار سهام بتواند شرایط روزهای هفته‌های می، آبان را تکرار کند.

همچنین حقیقی‌ها در ۶۰ دقیقه آغازین بورس امروز، حدود ۱۱ میلیارد تومان پول وارد بازار ،د.

شاخص هم وزن نیز توانست با افزایش حدود هزار واحدی تا مرز ۴۱۰ هزار واحدی بالا بیاید.

ارزش معاملات ،د تا اینجای کار حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به زمان مشابه روز گذشته بهبود نسبی را نشان می‌دهد.

خودرو، کالا، شستا و خساپا از نمادهای اثرگذار بر افزایش شاخص کل در ۶۰ دقیقه ابتدایی بازار بودند.