یکی از دلایل گرانی خودرو عرضه آن در بورس بود

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020350427186470912/%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D8%AF