یک سریال مافیایی دیگر به شبکه نمایش خانگی اضافه می‌شود

همزمان با نزدیک شدن به تاریخ
پخش ،مت اول از فصل اول سریال «هفت» به کارگرد، کیارش اسدی‌زاده از پوستر رسمی
این سریال با طراحی محمد شکیبا رونمایی شد
.

به‌ گزارش ایسنا، اولین ،مت
از فصل اول سریال «هفت» به کارگرد، کیارش اسدی زاده و تهیه کنندگی مش، محمد
امین سه شنبه،
۲۳
آبان ماه پخش خواهد شد
.

این سریال ماجرای انتقام
پرحادثهٔ گروهی به نام «هفت» از سران یک مافیای بزرگ مواد مخدر را روایت می‌کند.
سریال «هفت» از پلتفرم تماشاخونه پخش می شود
.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/704632/%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF