یک لامپ 500 هزار تومانی اضافه می کنند بعد ماشین را 30 میلیون تومان گران تر می فروشند!

رو،مه آرمان ملی از ترفند سایپا برای افزایش قیمت خودروها انتقاد کرد. – اخیرا قیمت 5 محصول سایپا که طبق ادعای شورای رقابت در نرخ گذاری های قبلی تعیین نشده بود، تعیین شد، این خودروها همان خودروهایی است که شورای رقابت در نرخ گذاری قبلی قیمت مشخص برای آنها تعیین کرده است. …
منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020600734915627008/%DB%8C%DA%A9-%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7