یک چالش جدید و ایجاد نگرانی تازه از افزایش دوباره قیمت خودرو

منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020508823590543360/%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87