۱۴ رستوران در این شهر پلمب شد

میزان نوشت: سرپرست معاونت حقوق عامه دادست، مرکز استان سیستان و بلو،تان از پلمب ۱۴ رستوران و اغذیه فروشی غیر بهداشتی و متخلف در زاهدان خبر داد.

ابوالفضل احمدزاده اظهار کرد: در ادامه بازدیدهای سرزده از مراکز عرضه و فروش مواد غذایی که مستقیماً با سلامت مردم مرتبط هستند بازدیدی ۴ ساعته به همراه کارشناسان مرکز بهداشت و دامپزشکی از برخی صنوف واقع در ابتدای خیابان دانشگاه زاهدان (دروازه خاش) انجام شد که متاسفانه شاهد وضعیت بحر، و اسفناک امنیت غذایی در این مراکز بودیم.

سرپرست معاونت حقوق عامه دادست، مرکز استان سیستان و بلو،تان افزود: با قاطعیت می‌توان گفت که علت اصلی این وضعیت بحر، و عرضه غیربهداشتی مواد غذایی به دلیل ضعف در نظارت و رسیدگی و پیگیری اتحادیه‌های مربوطه است که موجب نابسام، جدی در برخی رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها شده است که به آن‌ها نیز هشدار داده می‌شود تا نسبت به انجام تکالیف قانونی خود دقت بیشتری داشته باشند و در صورت مشاهده قصور، مسئولان اتحادیه‌ها نیز به ،وان شریک، معاون و یا مسبب در جرم مربوطه به مرجع قضایی معرفی می‌شوند.

وی ادامه داد: این اغذیه فروشی‌ها و رستوران‌ها به دلیل عدم رعایت نکات بهداشتی و علی‌رغم تذکرات قبلی که داشتند به تعداد ۱۰ مورد پلمپ و تا زمان رفع نواقص اجازه فعالیت نخواهند داشت.

احمدزاده تاکید کرد: برای این اغذیه فروشی‌ها که در حوالی میدان امام علی (ع) زاهدان استقرار داشتند علاوه بر پرونده تعزیراتی، پرونده کیفری نیز تشکیل خواهد شد و باید پاسخگو باشند و این روند نیز کماکان ادامه خواهد داشت.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/702012/%DB%B1%DB%B4-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%D8%B4%D8%AF