۳نقره و یک برنز برای پارادوومیدانی در قهرمانی جهان

رقابت های پارادوومید، قهرم، جهان در ژاپن در حال برگزاری است و در پایان روز هفتم نمایندگان ایران در بخش تو،ابان و نابینایان و کم بینایان موفق به ،ب ۳ مدال نقره و یک برنز شدند.

به گزارش ایسنا، مسابقات قهرم، جهان پارادوومید، در شهر کوبه ژاپن در حال برگزاری است و امروز پنجشنبه سوم ،داد نمایندگان ایران موفق به ،ب ۳ مدال نقره و یک برنز شدند.

در این رقابت ها علی اصغر جوانمردی در ماده پرتاب وزنه ک، F35 با ثبت رکورد 16.06 متر به مدال نقره رسید. همچنین در ماده پرتاب دیسک ک، F11 مهدی اولاد با رکورد 42.36 متر  به مدال نقره دست یافت و در ماده پرتاب نیزه F13 علی پیروج با رکورد 63.15 متر نایب قهرمان شد.

سجاد نیک پرست دیگر نماینده ایران با رکورد 62.30 متر به مدال برنز رسید.

پیش از این سعید افروز به مدال طلا، هاشمیه متقیان مدال نقره و علیرضا مختاری نیز به مدال برنز دست پیدا ،د.

همچنین الهام صالحی در رده پنجم و زینب مرادی نیز در جایگاه چهارم قرار گرفتند و حامد امیری و امان اله پاپی نیز از ،ب مدال بازماندند.

رقابت های قهرم، جهان پارادو ومید، با حضور ۱۰۷۳ ورزشکار از ۱۰۴ کشور جهان در حال برگزاری است و نفرات اول و دوم هر ماده نیز موفق به ،ب جواز حضور در بازی های پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴ خواهند شد.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/721520/%DB%B3%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86