15 افزایش سرمایه در بازار سهامشرکت پارس خودرو در خصوص وضعیت گزارش ارزشگذاری شفاف سازی کرد. – شرکت پتروشیمی ،اسان ،وان کرد توقف واحدهای تولیدی به دلیل قطع گاز از سوی شرکت گاز بود که با توجه به لغو محدویت استفاده از گاز و برقرار شدن گاز خوراک و سوخت، واحدهای آمونیاک و اوره در مدار تولید قرار گرفتند. …
منبع خبر: دنیای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011261691791671296/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85