4 علت اصلی تصادفات از زبان رییس پلیس راه کشور/ 1346 نفر در 8 ماه گذشته کشته شدند

منبع خبر: تسنیم نیوز
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66302167/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%2F-%D9%86%D9%81%D8%B1