5 نکته ضروری برای خرید بیمه سرقت خودرو

بر اساس آ،ین آمارهای منتشر شده سرقت در ایران، میزان سرقت در یک دهه اخیر به شدت افزایش یافته و حدود 40 درصد از کل سرقت های انجام شده در کشور مربوط به سرقت خودرو است. – در صورتیکه خودرو دزدیده نشده باشد ولی در حالت پارک لوازمی مانند ،تیک، رینگ، سیستم صوتی یا باتری دزدیده …
منبع خبر: کاما پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030163699754190848/%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88