987 عملیات مقاومتی علیه صهیونیست ها طی ماه گذشته | بر اساس

بر اساس گزارش یک مرکز اطلاع رس، فلسطینی، رزمندگان مقاومت طی ماه گذشته میلادی 987 عملیات مقاومتی علیه نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست انجام داده اند.

این عملیات ها شامل تیراندازی، درگیری مسلحانه،حمله با سلاح سرد و همچنین زیر گرفتن با خودرو بود که منجر به کشته شدن 3 اسراییلی و زحمی شدن 41 نظامی و شهرک نشین صهیونیستی شد.

11 فلسطینی نیز در این ماه به شهادت رسیدند.

همچنین 5 مورد عملیات زیرگیری یا تلاش برای زیرگیری باخودرو و 4 مورد نیز عملیات حمله با چاقو انجام شد.

مرکز اطلاع رس، فلسطین معطی اعلام کرد که مجموع عملیات مقاومتی فلسطینیان 987 از جمله 139 عملیات تیراندازی و درگیری مسلحانه با نظامیان اشغالگر صهیونیستی بوده است که 48 مورد آن در جنین و نابلس انجام شد.

محمد رائد برادعیه جوان 26 ساله فلسطینیمجری عملیات زیرگیری صهیونیست ها با خودرو در شهرک بیت امر در شمال الخلیل بود که طی این عملیات 3 نظامی صهیونیستی مجروح شدند و طی این عملیات این جوان فلسطینی به شهادت رسید.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020208248868544512/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87

– ، عملیات مقاومتی فلسطینیان علیه نظامیان و شهرک نشینان صهیونیستی طی ماه گذشته میلادی که همزمان با ماه مبارک رمضان بود، افزایش یافت.

جوانان فلسطینی 36 مرتبه بمب دست ساز در مسیر عبور صهیونیست ها به کار گذاشتند.