خودروسازان در صورت تاخیر در تحویل خودروهای پیش‌فروش شده مشمول جریمه شوند

این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره دغدغه برخی ،یداران خودروهای پیش فروش شده مبنی بر اینکه در صورت افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، آن‌ها نیز م،م به پرداخت هزینه بیشتری می‌شوند، تصریح کرد: در طرح‌های پیش فروش، ،یدار بخشی از قیمت خودرو را پرداخت می‌کند بنابراین این اعتبارات، نقدینگی خودروسازان را تامین می‌کند؛ خودروهایی که… ادامه خواندن خودروسازان در صورت تاخیر در تحویل خودروهای پیش‌فروش شده مشمول جریمه شوند