اطلاعیه ایران خودرو برای متقاضیان خودرو پژوپارس

به گزارش اقتصاد ایران، براساس اطلاعات رسیده به ایران خودرو، امکان تولید خودرو پژو پارس در بهار سال آینده فراهم شده و بر همین اساس، به زودی متقاضیان ثبت نام کننده در سامانه یکپارچه براساس اولویت های اعلامی این سامانه فراخوان شده و ثبت نام از آنان انجام خواهد شد. – ، براساس …
منبع خبر: اقتصاد ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021204543639881728/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3