ایران خودرو 30 امتیاز بالاتر از متوسط رضایت از خدمات فروش صنعت/ افزایش رضایت مشتریان در زمان تحویل خودرو

منبع خبر: افق نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66315345/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4