خبر جدید درباره میزان سهمیه بنزین نوروز 1402/ بنزین سال آینده گران می شود؟سهمیه بنزین نوروزی چند سالی است که به مالکان خودرو تخصیص داده می شود. اما این در حالی است که هنوز میزان سهمیه بنزین نوروزی مشخص نشده است. – سالاری معاون اوجی با بیان اینکه تصمیمی برای بنزین نوروزی گرفته نشده، گفت: اختصاص سهمیه به خانوارهای فاقد خودرو پیشنهاد کمیسیون تلفیق …
منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66906773/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-1402%2F-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84