ریزش قریب الوقوع قیمت محصولات برندهای فونیکس و MVM

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65746225/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D9%88