غافلگیری یک خودروساز برای برقی ها

شرکت خودروسازی ریویان خودروهای برقی کوچکتر و ارزان تر را به نمایش می گذارد و برنامه های تحویل را تسریع می کند. – به گزارش می متا،، ریویان شاسی بلند های الکتریکی کوچک تر و ارزان تر R 2 و کراس اوور های R 3 خود را با برنامه ریزی برای شروع تولید R 2 در کارخانه فعلی خود در ایالات …
منبع خبر: ف،ات خاورمیانه
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021244949921277952/%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%84%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%87%D8%A7