واکنش الازهر مصر به وتوی آمریکا علیه غزه در شورای امنیت

الازهر مصر در بی،ه‌ای از استفاده خودسرانه آمریکا از حق وتو برای سومین بار متوالی در اعتراض به توقف تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا، در بی،ه الازهر مصر آمده است استفاده از حق وتوی آمریکا برای ادامه تجاوزات صهیونیستی به غزه، نمونه عینی استکبار و ظلم و جلوگیری از تلاش برای نجات مردم بی‌گناه فلسطین است.

الازهر همچنین از آمریکا خواست تا مک،سم وتو را بازنگری و قو،ن و استانداردهای بشردوستانه را وضع کند.

در این بی،ه همچنین از تمام جهان خواسته شده تا «برای توقف خونریزی در فلسطین مداخله و پایان این تجاوز وحشیانه و کشتارها و توقف جنایات روزانه اقدام کنند».

الازهر افزود: ناتو، شورای امنیت در صدور قط،امه برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه پس از گذشت بیش از ۴ ماه و شهادت نزدیک به ۳۰ هزار نفر از فلسطینیان که ا،ریت آنها کودک و زن هستند، مایه شرمساری جامعه جه، و بیانگر ناتو، و ضعف جهان در مقابل استکبار یک کشور است که به تصمیمات کشورهای دیگر شرکت کننده در این تصمیم احترام نمی گذارد.

ایالات متحده بار دیگر پیش نویس قط،امه الجزایر را در شورای امنیت سازمان ملل که خواستار آتش بس فوری به دلایل بشردوستانه در نوار غزه بود، وتو کرد.۱۳ عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به این قط،امه رای مثبت دادند اما ایالات متحده آمریکا با آن مخالفت کرد و تنها ،یس رای ممتنع داد.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/714911/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA