پراید یک شبه به گران ترین حالت ممکن درآمد! | افزایش 15 میلیونی قیمت پرایدبررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو از جهش بی سابقه قیمت ها در این بازار حکایت دارد. – گران شدن قیمت پراید بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از جهش دوباره قیمت ها در این بازار است، به طوری که در بین خودروهای پراید موجود در بازار مدل 111 آن از 230 میلیون تومان در چهارشنبه …
منبع خبر: 55 آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66140231/%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%21-%26%23124%3B